1971

Η επιχείρηση μεταφέρεται στην οδό Γ. Μουτάφη 6 όπου πέρασε στην εμπορία των Λευκών Ειδών, Ειδών Σπιτιού και Προίκας. Εκεί εδραιώθηκε και κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χιώτη καταναλωτή.