1989

Τα μέλη της δεύτερης γενιάς, Μικές και Χριστόφορος, της χιώτικης επιχείρησης μπαίνουν δυναμικά και γίνεται η ανάπτυξη των προϊόντων σε 3 καταστήματα.