2021

Η Κριμιζής Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. αναπτύσει το ηλεκτρονικό της κατάστημα αντιμετωπίζοντας τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς.